KINDEREN VAN 6 T/M 12 JAAR


DOELGROEP

We werken met de doelgroep kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een zorgvraag waaronder:

ASS, ADD, ADHD.

We hechten grote waarde aan het kleinschalige. Onze groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.
Bij het samenstellen van de groep wordt gekeken of een kind past in de huidige groep.
We laten kinderen dan ook een dagje meedraaien om te kijken of er een wederzijdse klik is.

De zorg bij ons kan gefinancierd worden vanuit een PGB of Zorg in Natura (ZIN).


ACTIVITEITEN

Bij ons op de boerderij kun je genieten van rust en ruimte, het knuffelen en verzorgen van de dieren,
de moestuin, lekker wandelen in het bos, hutten bouwen, spelen in onze tuin.

Ook kun je creatief bezig zijn, samen spellen doen, bakken, knutselen en diverse andere activiteiten.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen creatieve ideeën tot uitvoer kunnen brengen.
Dat vooral datgene wordt benadrukt waar ze heel goed in zijn.


VISIE

Ieder kind is uniek op zijn eigen manier en heeft zijn eigen hulpvraag.

Samen zullen we zoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind en
aan de hand hiervan een behandelplan op maat opstellen.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan en durft te zijn.
Daarom staat bij ons kleinschaligheid, aandacht, veiligheid en vertrouwen voorop.


KWALITEIT

Als zorgboerderij vinden wij het zeer belangrijk de kwaliteit van onze zorg te waarborgen.

Wij zijn aangesloten bij Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen.
Dit is een keurmerk dat is ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg.

Dit betekent dat wij hoogwaardige kwaliteit bieden, de cliënt centraal stellen en actief bezig blijven
met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem,
door communicatie en evaluatie met de zorgvragers.

Door dit keurmerk worden wij ieder jaar gecontroleerd op de mate van kwalitatieve zorgverlening.

Zorgboerderij Bosser-Marten
Heide 23
6093 PA Heythuysen
Edwin: 06-50605478
Nancy: 06-20244538

ImageImageImage

Dagbesteding en individuele begeleiding voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.